Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sylwetki i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego [1888-1974], wicepremiera, ministra przemysłu i handlu, ministra skarbu II Rzeczypospolitej. W materiale profesor Wieczorkiewicz mówi o: rodowodzie i wykształceniu E. Kwiatkowskiego, członkostwie w ZMP i działalność w legionach, współpracy z Ignacym Mościckim, wkładzie E. Kwiatkowskiego w budowę i rozbudowę Gdyni,  koncepcji Polski morskiej, udziale E. Kwiatkowskiego w czynnej polityce po zamachu majowym,  zatargu z Józefem Piłsudskim,  powrocie do polityki po śmierci Marszałka, wizji gospodarczej Polski i budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego.