Fragment referatu wygłoszonego na II Zjeździe PZPR 13.03.1954 roku pt. "Główne zadania gospodarcze dwóch ostatnich lat (1954–1955) Planu Sześcioletniego".