Audycja Polskiego Radia z 1994 roku. 

Dyskusja o gospodarzu spod Jasła, który zimą 1846 roku poprowadził chłopską czerniawę na galicyjskie dwory, jest o tyle trudna, że najpierw trzeba oddzielić fikcję od faktów, czyli uporać się z utrwalonym w literaturze obrazem Szeli. I właśnie temu w dużej mierze poświęcona jest audycja Andrzeja Sowy, prowadzona z udziałem prof. Adama Dobrońskiego i dra Jana Sałkowskiego. Pierwszy z naukowców staje w obronie bohatera rozmowy, drugi jest jego oskarżycielem. Z  ich uwag wyłania się nieoczywisty portret chłopskiego przywódcy, tym bardziej frapujący, że Szela wcale nie był nieokrzesanym typem, którego ciemne siły pchały do mordu na panach. Pochodził z majętnej wiejskiej rodziny, potrafił pisać i czytać, miał kontakty, a także znał siłę paragrafów, skoro potrafił dochodzić swoich racji w cyrkule i w lwowskim sądzie. Tym bardziej ciekawe więc zdają się pytania uporczywie powracające w kontekście przywódcy powstania chłopskiego – czy starał się ograniczać przemoc rebeliantów i czy faktycznie był tylko bezwolnym narzędziem w rękach Austriaków.

Jakub Szela (1787–1866) – gospodarz ze wsi Smarzowa nieopodal Jasła, cieśla i kołodziej, przywódca powstania chłopskiego (rabacji) z 1846 roku, koncentrującego się przede wszystkim w okręgu tarnowskim, skierowanego przeciwko polskiej szlachcie.  W młodości, aby uniknąć służby w armii austriackiej, okaleczył się, obcinając sobie dwa palce ręki. Przez lata prezentował racje wsi w sporach z dziedzicami, rodziną Boguszów. Jako jeden z przywódców rabacji, której wybuch był następstwem ucisku panującego na galicyjskiej wsi, zniszczył kilkanaście dworów, w sumie w trakcie chłopskiej rebelii spustoszono blisko 500 majątków i zamordowano ponad 1000 osób. Rabacja została zainspirowana przez Austriaków. Służyła im do sparaliżowania powstania krakowskiego, niepodległościowego wystąpienia Polaków, mającego swoim zasięgiem objąć wszystkie zabory. Szela bezskutecznie zabiegał u władz zaborczych o zniesienie pańszczyzny. Został internowany w Tarnowie, a w 1848 roku przesiedlony na Bukowinę.

Na historycznej wokandzie to cykl radiowych audycji poświęconych znanym i wpływowym postaciom historycznym. Goście w studio, cenieni historycy, wcielają się w oskarżyciela i obrońcę, by dokonać osądu działań wybranej postaci ze współczesnej perspektywy.