Dyskusja Aleksandra Wiktora Piotrowskiego i historyka literatury Stefan Treugutta na temat „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska: - charakterystyka książki; - pytanie o gatunek literacki „Pamiętników”;  - efekty upowszechniania szkolnictwa wśród szlachty;  - Silva Rerum - barwność i plastyczność opisów;  - charakterystyka autora „Pamiętników” ; - losy żołnierzy w XVII wieku, porównanie z Trylogią Henryka Sienkiewicza;  - specyfika języka, makaronizmy.

Audycja Aleksander Wiktor Piotrowski z 1976 roku. Uczestnicy: Stefan Treugutt  - historyk literatury, Aleksander Wiktor Piotrowski  - prowadzenie.