Audycja Andrzeja Sowy z dyskusją historyka dr. Krzysztofa Bauera i redaktora Andrzeja Tokarczyka na temat sylwetki i dokonań generała Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818), twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Poruszane wątki: złożoność charakteru, słaba znajomość języka polskiego, motywy przejścia ze służby saskiej do polskiej, legenda a biografia generała, bohaterstwo na polu walki, udział w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja i w Powstaniu Kościuszkowskim.

Audycja Polskiego Radia z 1998 roku.