Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W pierwszej części audycji Jan Józef Szczepański opowiada o swojej drodze do bycia pisarzem. Wspomina spotkanie z Karolem Irzykowskim i to, jak został zniechęcony przez niego do tego trudnego zawodu. Jednocześnie podkreśla, że jego rodzina była zawsze związana z literaturą – jego ciotką była Maria Kuncewiczowa, jego matka pisała wiersze, a dla ojca najciekawszą lekturą były zawsze „Wiadomości Literackie”. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.