Rozmowa na temat życia i twórczości Jana Matejki [1838-1893], malarza, twórcy obrazów historycznych i batalistycznych. Punktem wyjścia rozmowy jest książka Szymona Kobylińskiego "Tajemnice Pocztu Matejki". Omawiane wątki:
1. rozmowa Anny Retmaniak z Szymonem Kobylińskim, rysownikiem i historykiem:
- recepcja malarstwa Jana Matejki
- krzywdząca opinia Stanisława Witkiewicza o malarstwie Matejki
- prekursorski charakter „Bitwy pod Grunwaldem”
- techniki malarskie Matejki
- cykl malarski Jana Matejki o królach i książętach Polski
- współczesna recepcja twórczości Matejki
2. rozmowa z Eugeniuszem Piliszkiem, dyrektorem wydawnictwa „Arkady" na temat spotkania z przedstawicielami wydawnictw z Czechosłowacji, Węgier oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie serii „W kręgu sztuki” oraz wydania reprodukcji dzieł Jana Matejki
3. wypowiedź Carla Webera, dyrektora węgierskiego wydawnictwa „Corvina” na temat znajomości dzieł Jana Matejki w innych krajach.
Audycja z 1984 roku.