Słuchowisko biograficzne  z 1993 roku poświęcone życiu i twórczości Jana Matejki [1838-1893], malarza, twórcy obrazów historycznych i batalistycznych.
Fragmenty tekstów:
- Jan Matejko: wypisy biograficzne, Jan Gintel
- list Jana Matejki do adwokata Schaeffera w Pradze
- artykuł Anatole’a de Montaiglon w „Gazette des Beaux-Arts” 1 maja, 1875 rok
- artykuł Ve Vasere w „Le France” [pisownia do Wer.] 24 maja 1875 rok,
- Jan Matejko wszystkim znany, Maria Szypowska
- listy Teodory Matejkowej do Jana Matejki 
- Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, Stanisława Serafińska 
- Jan Matejko. Epoka od r. 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Marian Gorzkowski
- list Jana Matejki do Teodory Matejkowej.
Czyta Szapołowska Grażyna i Hryniewicz Mieczysław.
Audycja ilustrowana fragmentami muzyki instrumentalnej [brak danych].