Audycja  biograficzna z 03.02.1981 roku poświęcona życiu i twórczości Jana Matejki [1838-1893], malarza, twórcy obrazów historycznych i batalistycznych. Audycja zawiera:
1. rozmowę z Marią Przemecką, kustoszem Muzeum Jana Matejki w Krakowie na temat:
- osobowości Jana Matejki
- wyglądu zewnętrznego malarza
- trudnej sytuacji rodzinnej Matejki
- opinii Mariana Gorzkowskiego o żonie malarza
- patriotyzmu i historiozofii Jana Matejki
- miejsca Matejki w malarstwie europejskim
2. rozmowę w Muzeum Narodowym w Krakowie z Jerzym Madeyskim, krytykiem i historykiem sztuki na temat:
- kompozycji obrazów „Hołd pruski” i „Bitwa pod Grunwaldem”
- techniki malarskiej Matejki
- wpływu Krakowa na twórczość malarza
- znajomości przez Matejkę realiów historycznych
- modeli do obrazów malarza
- portretów namalowanych przez Jana Matejkę
3. fragmenty tekstów:
- list Romualda Karpińskiego do Jana Matejki , Wiedeń, 9 maja 1867 roku.
- przemówienie Jana Matejki z 1874 roku do studentów Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie.