W ostatnim odcinku cyklu Jeremi Przybora opowiada o musicalu  Balladyna '68, zainspirowanym poematem Juliusza Słowackiego, który doczekał się recenzji w czasopiśmie „Walka młodych”, wedle której plugawił wartości narodowe. Rok 1968 twórca Kabaretu Starszych Panów pamięta jako trudny czas , m.in. ze względu na wybuch antysemityzmu, stratę wielu bliskich przyjaciół i członków rodziny oraz interwencję w Czechosłowacji. Opowiada także o swojej sztuce, która cudem przeszła przez sito cenzury i trafiła na ekran telewizji, a była wyrazem buntu wobec zaistniałej sytuacji. Jeremi Przybora wspomina też swojego wielkiego przyjaciela Jerzego Wasowskiego.

Audycja Polskiego Radia z 2009 roku, opublikowana na stronie Ninateka.pl.