Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. Mirosław Chojecki wspomina popularność literatury Jerzego Andrzejewskiego w latach 60., jego zaangażowanie w walkę o wolność słowa, przede wszystkim zaś kulisy współpracy obydwu działaczy w Komitecie Obrony Robotników. Opisuje pisarza jako kluczowego reprezentanta KOR – u, istotnego dla wiarygodności przedsięwzięcia, opowiada również o współpracy przy podziemnej publikacji powieści Miazga. To właśnie ona, zdaniem Chojeckiego ostatecznie umocniła wiarę pisarza w trwałe, realne efekty działalności opozycyjnej. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.