Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Tadeusz Lewandowski, krytyk literacki, opowiada o szerokich zainteresowaniach naukowych i artystycznych Jerzego Ficowskiego. Odczytany zostaje także fragment poematu pisarza List do Marca Chagalla oraz eseju Bogdan Wojdowskiego o Ficowskim. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.