Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. W tym odcinku cyklu historyk literatury, profesor Andrzej Gronczewski, mówi o osobowości Andrzeja Bobkowskiego i charakterze jego pisarstwa. Podkreśla, że nie należy on do typowego dla polskiej literatury nurtu postromantycznego. Gronczewski przytacza w tym kontekście słowa Giedroycia w odniesieniu do autora Szkiców piórkiem: Bobkowski przypominał mu bohaterów książek Ernesta Hemingwaya – odważnie, szlachetnie wyobcowanych wobec swojej narodowej tożsamości. Fragmenty listów Andrzeja Bobkowskiego do Jerzego Giedroycia z 11 lipca 1949 roku i 6 lutego 1949 roku czyta w programie Tomasz Marzecki. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.