Audycja Polskiego Radia z 2014 roku. Literat i tłumacz, Jerzy Pomianowski opowiada o bliskich sobie osobach na podstawie zdjęć i przedmiotów znajdujących się w jego krakowskim mieszkaniu. Wspomina pisarstwo Marii Kuncewiczowej, losy radzieckich jeńców po wojnie 1920 roku, Antoniego Słonimskiego, pierwszą platoniczną miłość do Ireny Szymańskiej, zarysowując tym samym atmosferę panującą w polskich środowiskach intelektualnych przed wojną i po niej. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.