Audycja Polskiego Radia z 2014 roku. Jerzy Pomianowski opowiada o bliskich sobie osobach na podstawie zdjęć i przedmiotów znajdujących się w jego krakowskim mieszkaniu. Wspomina członków swojej rodziny, słynnego dziadka Abrahama Ber Birnbauma, kantora i żydowskiego aktywistę z Częstochowy oraz wuja Mieczysława Birmabuma, oficera zamordowanego w Katyniu. Przeglądając stare fotografie opisuje swoje relacje z Kazimierzem Dejmkiem, Tadeuszem Kantorem, Leszkiem Kołakowskim czy  Marcelem Marceau. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.