Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Tym razem profesor Andrzej Gronczewski patrzy na bohatera audycji, Jerzego Stempowskiego, jako na wiarygodnego świadka epoki, obdarzonego doskonałą pamięcią i zadziwiającego erudycją, doskonale świadomego rozmaitych powiązań między poszczególnymi wydarzeniami politycznymi i społecznymi. Opowiada o nieustającej pasji pisarza do odkrywania, poznawania i nauki. Fragmenty dwóch listów Jerzego Stempowskiego do Bolesława Micińskiego czyta w audycji Marek Bargiełowski. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.