Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. Trzecia część nagrania to rozważania Jerzego Turowicza na temat kształtu świata, a zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej po przemianach przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Nagranie rozmowy pochodzi z lat 90. Redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” wyraża swoje obawy o przyszłość; wypowiada się na temat integracji Polski z NATO i Unią Europejską oraz podkreśla wagę tych działań. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.