Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W czwartej części materiału Jerzy Turowicz wyraża swoje opinie na temat stanu współczesnego świata (rozmowa została nagrana w latach 90.). Bohater zaczyna ją i kończy swoją opinią na temat sytuacji na Bałkanach. Zwraca uwagę, że zaangażowanie społeczności międzynarodowej jest niewystarczające. Jerzy Turowicz podkreśla, że w takich sytuacjach widać słabość organizacji międzynarodowych, wśród nich ONZ. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.