Dyskusja z udziałem historyków Janusza Osicy i Aleksandra Łuczaka na temat postaci marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (1867-1935): - stosunek do demokracji - zmienność poglądów politycznych w czasie całego życia - realizm poczynań - gotowość do funkcjonowania w demokracji narodu polskiego - pełnia władzy w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości - zmiana sposobu sprawowania władzy po przewrocie majowym 1926 roku - akcja aresztowania przywódców stronnictw opozycyjnych 10 września 1930 roku - klęska realizowanego programu politycznego w 1939 roku.
Audycja z 15.05.1982 roku.