Audycja biograficzna z 22.10.1982 roku poświecona życiu i działalności Juliana Baltazara Marchlewskiego [1866-1925], działacza polskiego i międzynarodowego rewolucyjnego ruchu robotniczego i komunistycznego, współzałożyciela Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy i Związku Robotników Polskich, działacza lewego skrzydła socjaldemokracji niemieckiej, jednego z przywódców Związku Spartakusa, współtwórcy Międzynarodówki Komunistycznej oraz przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Zawiera:
1. gawędę profesora Feliksa Tycha, historyka i badacza ruchu robotniczego :
- rodzina i młodość Marchlewskiego
- edukacja i zainteresowania socjalne rewolucjonisty
- kontakty z europejskimi socjalistami
- aresztowanie w 1891 roku z powodu udziału w Związku Robotników Polskich
- udział w buncie łódzkim w 1892 roku
- kierownicza działalność w Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy
- studia ekonomiczne w Szwajcarii
- decyzja o osiedleniu się w Niemczech
2. fragmenty tekstów, czyta Wojciech Okołowicz:
- Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskim, Julian Marchlewski
- Fizjokratyzm w dawnej Polsce, Julian Marchlewski
- Z podróży po Galicji, Julian Marchlewski.