Audycja biograficzna  z 22.10.1982 roku poświecona życiu i działalności Juliana Baltazara Marchlewskiego [1866-1925], działacza polskiego i międzynarodowego rewolucyjnego ruchu robotniczego i komunistycznego, współzałożyciela Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy i Związku Robotników Polskich, działacza lewego skrzydła socjaldemokracji niemieckiej, jednego z przywódców Związku Spartakusa, współtwórcy Międzynarodówki Komunistycznej oraz przewodniczącego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Audycja zawiera:
1. gawędę profesora Feliksa Tycha, historyka i badacza ruchu robotniczego :
- zakres pisarstwa Marchlewskiego
- artykuły o sztuce oraz historii Polski
- poglądy wyrażone w pracy „Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskim”
- kwestia chłopska poruszana przez Marchlewskiego
- propozycje Marchlewskiego przedstawione w III Międzynarodówki
- przyjazd do Rosji w 1918 roku i służba dyplomatyczna 
2. fragmenty tekstów, czyta Wojciech Okołowicz:
- list Juliana Marchlewskiego do córki
- Napoleon a Polacy. W setną rocznicę bitwy pod Lipskiem, Julian Marchlewski
- Wspomnienia z dzieciństwa. Szkice literackie. Listy z Japonii, Julian Marchlewski.