Nagranie archiwalne. Julian Marchlewski o stosunkach polsko-radzieckich na wiecu w Moskwie w marcu 1921 roku w związku z zawarciem układu pokojowego między rządami Polski i Rosji sowieckiej:
- zarzuty polskiej burżuazji wobec klasy robotniczej
- powody wojny między Polską a Rosją
- pokojowa propozycja Lenina odrzucona przez polski rząd
- Józef Piłsudski odpowiedzialny za wojnę polsko-bolszewicką.