Wspomnienia Melchiora Wańkowicza, który jako kierownik literacki wydawnictwa „Rój” doprowadził do wydania w 1937 roku książki Sergiusza Piaseckiego ”Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy” i przyczynił się do wcześniejszego zwolnienia pisarza z więzienia.
Audycja z 01.04.1991 roku.