Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Ostatnia część cyklu audycji poświęconych Tadeuszowi Różewiczowi oscyluje wokół słuchowiska Poemat otwarty w reżyserii Jerzego Kiersta z 1959 roku. Audycja zawiera wypowiedzi Tadeusza Różewicza odnoszących się do przekładów jego utworów poetyckich i dramaturgicznych na języki obceMateriał opublikowany na stronie Ninateka.pl.