Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat kazań jezuity Piotra Skargi (1536-1612), kaznodziei nadwornego Zygmunta II Wazy. Poruszane wątki: pochodzenie i kariera duchowna Piotra Skargi, działalność w dziedzinie oświaty, posada kaznodziei nadwornego, dorobek pisarski, zbiory kazań sejmowych, Kazanie o monarchii, wizerunek Piotra Skargi na obrazie Jana Matejki, Skarga symbolem kapłana-patrioty.

Audycja z 2001 roku przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.