Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. Mieczysława Buczkówna mówi o osobności poezji Iłłakowiczówny oraz braku zainteresowania jej twórczością ze strony skupionych na awangardzie krytyków. Zwraca przy tym uwagę na fakt, że w życiu bohaterki audycji poezja nigdy nie odgrywała pierwszoplanowej roli – Iłłakowiczówna była przede wszystkim intelektualistką i wielką społeczniczką. Krytyk literacki Piotr Matywiecki mówi m.in. o problemie krytyki z oceną twórczości Iłłakowiczówny  i o ogromnej moralnej wrażliwości poetki. Wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny (PoezjaWypowiedźWiersz na styczeń 1944) czytają Zofia Kucówna, Władysław Kowalski i Małgorzata Zajączkowska. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.