Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. Wspomnienie Ireny Szornelowej na temat przyjaźni jej matki z Kazimierą Iłłakowiczówną. Szornelowa wspomina m.in. odwiedziny poetki w ich domu w Wilnie oraz wspólne spacery po mieście. Mówi także o wyjazdach na wieś, gdzie rodzina miała posiadłość. Poetkę wspomina jako osobę o niezwykle silnej, emanującej godności osobistej. Pisarz Eugeniusz Paukszta, który spotkał Iłłakowiczównę u początków swojej twórczej drogi, opowiada o skromności i nienarzucającym się stylu bycia poetki. Wiersze (Nieznane oraz Filomena) i fragment książki Niewczesne wynurzenia Kazimiery Iłłakowiczówny czyta Teresa Kaczyńska. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.