Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. Mieczysława Buczkówna mówi o religijności w twórczości Iłłakowiczówny oraz o jej wadzeniu się z losem. Jest mowa o złożonym, pełnym sceptycyzmu stosunku do Boga. Piotr Matywiecki nazywa jej poezję głęboko chrześcijańską w sferze etycznej, m.in. przed odwoływanie się do przypowieści, ale również nie stroniącą od etyki greckich tragedii. Wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny: ZamęczonemuŚmierćBóg jest wszędzie oraz Bóg i milczenieczytają Władysław Kowalski i Elżbieta Zajączkowska. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.