Prowadzona przez ed. Andrzeja Sowę dyskusja historyków dr. Janusza Osicy i prof. Ludwika Malinowskiego na temat sylwetki i dokonań Kazimierza Bartla (1882-1941), polityka, rektora Uniwersytetu Lwowskiego, wielokrotnego premiera i ministra Rzeczypospolitej. Poruszane wątki: „bartlowanie”, prowadzenie nieznaczącej i naiwnej polityki, naiwność Bartla w polityce i wykorzystanie przez Józefa Piłsudskiego, zasługi Bartla dla rozwoju przemysłu w Polsce, tworzenie sprzyjających warunków dla autorytaryzmu, wspólność losów Kazimierza Bartla z całym narodem polskim, naiwność na stanowisku premiera.

Audycja Polskiego Radia z 2000 roku.