Dyskusja historyków dr. Jana Sałkowskiego i prof. Jerzego Skowronka, na temat sylwetki i dokonań Kazimierza Pułaskiego (1746-1779), polskiego generała, 1768-1772 dowódcy w konfederacji barskiej. Poruszane wątki: patriotyzm Pułaskiego, symbol Polaka-katolika, przynależność do konfederacji barskiej i poświęcenie dla tej sprawy, brak wykształcenia wojskowego, legenda Pułaskiego zbudowana na jednej zasłudze, nierozliczanie się z pieniędzy przekazanych przez Kongres.

Audycja Polskiego Radia z 1993 roku przygotowana przez Andrzeja Sowę.