Audycja słowno-muzyczna opowiadająca o twórczości kompozytora-modernisty Kazimiera Serockiego. Audycja zawiera: 
- wprowadzenie i nota biograficzna
- rozmowa z siostrą Blanką z Lasek (Hanną Wąsalanką) o studiach z Kazimierzem Serockim w Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, zauroczeniu Serockiego Stanisławem Szpinalskim, nauce kompozycji u Kazimierza Sikorskiego, relacjach Serockiego ze swoją przyszłą żoną Sonią, o przyjaźni z Serockim i odwiedzaniu go w szpitalu i ostatnich dniach kompozytora.
Audycję zilustrowano fragmentami utworów Kazimierza Serockiego:
- Fantasia elegiaca, muz. Kazimierz Serocki [Józef Serafin, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego].