Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat kodyfikacji prawa dokonanej przez króla Kazimierza Wielkiego. Poruszane wątki: kodyfikacja prawa jako czynnik integrujący państwo, spisanie prawa zwyczajowego Wielkopolski i Małopolski, specyfika kazimierzowskiej kodyfikacji, kwestia prawnej dawności posiadania ziemi, brak kodyfikacji prawa między innymi na Ziemi Łęczyckiej i na Mazowszu.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autor pierwowzoru Jerzy Wyrozumski.