Wypowiedź historyk Marii Czeppe na temat ustanowionego tzw. Kodeksu Zamoyskiego. Poruszane wątki: postać Andrzeja Zamoyskiego, sejm 1776 r., inicjatywa spisania nowego kodeksu praw, postać Józefa Wybickiego, projekt reform w prawie dotyczącym chłopów, projekt reform w prawie dotyczącym Kościoła, odrzucenie projektu Kodeksu w 1778 r.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Maria Czeppe - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Józef Andrzej Gierowski, Paweł Jasienica.