Audycja historyczna Polskiego Radia z 05.12.1996. Poruszane tematy:
-Proces kolektywizacji wsi w Polsce,
-Powstanie spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych,
-Skala kolektywizacji,
-Wyniki produkcyjne,
-Losy spółdzielni produkcyjnych po 1956 roku.
Audycja ilustrowana nagraniami: wypowiedź członka spółdzielni produkcyjnej z Wielgiego, Powiat Lipnowski Rajmunda Szydłowskiego i przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza na zjeździe korespondentów wiejskich 30 czerwca 1952 roku. 

Współtwórc Rober Firmhofer; autor audycji Andrzej Sowa; realizator Magdalena Wojtulanis; prowadzenie Andrzej Sowa; uczestnicy: rolnik - Rajmund Szydłowski [nagranie archiwalne];  historyk - Janusz Gmitruk; premier - Józef Cyrankiewicz [nagranie archiwalne].