Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu - przemówienie ministra Zygmunta Modzelewskiego - polityka i ekonomisty, ministra spraw zagranicznych Polski Ludowej.
Nagranie z 25.08.1948 roku.