Audycja Polskiego Radia z 17.01.1988. Dyskusja Aleksandra Wiktora Piotrowskiego i historyka literatury Stefan Treugutta na temat wydanej w 1905 roku książki „Książe Józef Poniatowski” Szymona Askenazego: - popularność monografii naukowej; - walka z pozytywistyczną szkołą krakowską; - przewidzenie powrotu sprawy polskiej w czasie I Wojny Światowej; - specyfika pokolenia S. Askenazego; - konwencja neoromantyczna - bezkrytyczny stosunek do opisywanego bohatera; - wpływy sztuki powieściowej; - zainteresowanie świadomością zbiorową Polaków; - książę jako ideał rycerskiej Polski, okoliczności śmierci w nurtach Elstery w 1813 roku; - reakcje na twórczość S. Askenazego; - obecny rozkwit badań historycznych.

Uczestnik historyk literatury - Stefan Treugutt; prowadzenie, autor audycji - Aleksander Wiktor Piotrowski.