Audycja Polskiego Radia z 1994 roku. wypowiedź pisarza Wiesława Myśliwskiego o wizji świata w utworach autora Czarnego potoku: świata pozbawionego wartości, jakiegokolwiek szkieletu, ogarniętego chaosem. W archiwalnym fragmencie wywiadu przeprowadzonego w 1984 roku przez Grażynę Gronczewską Buczkowski opowiada o sobie samym i o swoim pisarstwie, naznaczonym głębokim dysonansem między naukami wyniesionymi ze szkoły i późniejszym zderzeniem z brutalnością życia. W audycji pojawia się również wypowiedź pisarza Mariana Pilota o tekście Dziennika Buczkowskiego oraz jego spuściźnie literackiej. Fragmenty Dziennika wojennego Leopolda Buczkowskiego w opracowaniu Bogusława Żurakowskiego czytają Włodzimierz Nowakowski i Henryk Boukołowski. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.