Audycja Polskiego Radia z 1994 roku. Wypowiedź krytyka Zygmunta Trziszki o twórczości Leopolda Buczkowskiego i o wpływie konkretnych filozofów na jego światopogląd oraz pisarstwo, a także o szczególnym potraktowaniu przez Buczkowskiego dialogów w książkach Żywe dialogi i Uroda na czasie. We fragmencie archiwalnego wywiadu Grażyny Gronczewskiej z pisarzem z listopada 1984 roku jest mowa o odbiciu w utworach osobistego doświadczenia autora. Wyimki z książki Wszystko jest dialogiem Buczkowskiego oraz z listu Jerzego Stempowskiego do pisarza z 23 lutego 1967 roku czyta w audycji Henryk Boukołowski. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.