Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. Krytyk filmowy i publicysta Waldemar Chołodowski opowiada o życiu Leopolda Tyrmanda w czasie II wojny światowej, o jego pracy dla czasopisma „Prawda komsomolska” podczas okupacji sowieckiej w Wilnie, stosunku Tyrmanda do komunizmu, przyczynach wyjazdu na roboty przymusowe do Niemiec, powieści Filip i zaradności pisarza podczas wojny. Aktor Mieczysław Gajda mówi o modzie w Polsce w latach 50. XX wieku. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.