Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Obrony Leszka Białego podejmuje się prof. Marek Barański, zaś oskarżycielem jest prof. Wojciech Fałkowski. Ocena dorobku życiowego Leszka Białego wydaje się niejednoznaczna. Jego rządy przypadają na trudny okres rozbicia dzielnicowego Polski, a sam władca zginął przedwcześnie zamordowany w 1227 roku w wyniku spisku. Do jego sukcesów można zaliczyć umiejętne wykorzystanie dobrych relacji z kościołem i możnymi, dzięki którym zdołał umocnić swoją władzę. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.