Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat zasady ustrojowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów liberum veto, dającej prawo każdemu z posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania ich i unieważnienia podjętych uchwał. Poruszane wątki: korzenie instytucji protestu poselskiego, wzrost w XVII wieku wagi pojedynczego protestu, precedens zerwania Sejmu przez Władysława Sicińskiego 9 marca 1652 roku, zerwanie Sejmu koronacyjnego w 1669 Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Wiesław Jaworski. Prowadzący Wojciech Dmochowski, przygotowanie programu: Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Paweł Jasienica, Józef Andrzej Gierowski, Henryk Wisner.