Audycja historyczna Polskiego Radia z 20.01.1997. Poruszane tematy:
-Upadek koncepcji kolektywnego rolnictwa po Październiku 1956 roku,
-Powrót kółek rolniczych,
-III Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w 1959 roku,
-Sytuacja w państwowych gospodarstw rolnych,
-Rola Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
Audycja ilustrowana nagraniami: wypowiedź członka spółdzielni produkcyjnej z Wielkiego, Powiat Lipnowski Rajmunda Szydłowskiego i przemówienie ministra rolnictwa Edwarda Ochaba z 2 lipca 1958 roku. 

Autor audycji, prowadzenie Andrzej ​​​​​​​Sowa; współtwórca Robert Firmhofer; uczestnicy: minister rolnictwa - Edward Ochab [nagranie archiwalne]; rolnik - Rajmund Szydłowski [nagranie archiwalne]; historyk - Janusz Gmitruk.