Wypowiedź historyka Jerzego Eislera na temat inicjatywy nazwanej Listem 34. Poruszane wątki: zaostrzenie cenzury w PRL na początku lat 60. XX wieku, Antoni Słonimski autorem listu protestacyjnego przeciw cenzurze, treść listu i jego sygnatariusze, przekazanie listu na Zachód, reakcja władz PRL na List 34, represje wobec sygnatariuszy listu, kontrlist polskich literatów przeciw "uprawianej na łamach prasy zachodniej oraz na falach dywersyjnej rozgłośni radiowej Wolna Europa zorganizowanej kampanii oczerniającej Polskę Ludową".

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.