Audycja Polskiego Radia z 2009 roku, opublikowana na stronie Ninateka.pl.

5 listopada 1939 roku ukazał się pierwszy numer podziemnego Biuletynu Informacyjnego. Początkowo prawie niezauważony, oferował informację, komentarz, nie wzbudził ogólnego hurra optymizmu. Wkrótce stał się najważniejszym wydawnictwem polskiego podziemia. Redagowany przez harcerza i społecznika, Aleksandra Kamińskiego, ukazywał się najdłużej – do stycznia 1945 roku. Pismo miało sieć kolporterów,  oddziaływało także na obszar pozawarszawski. 6 listopada została przeprowadzona „Sonderaktion Krakau” – niemiecka akcja pacyfikacyjna skierowana przeciwko polskiej inteligencji. Ze strony rządu Sikorskiego pojawiły się obawy dotyczące struktur polskiego podziemia, które zaczęło tworzyć się niezależnie od działalności rządu.

Ginie Witold Noskowski – poznański krytyk teatralny. Ludzie teatru starają się w tym momencie po prostu przeżyć. Januszowi Osterwie nie udaje się utrzymać Reduty. 19 listopada Niemcy uruchamiają 4 pierwsze kina. Zaczyna funkcjonować hasło „Tylko świnie siedzą w kinie” (potem jest do niego dołączony drugi człon: „Co bogatsze, to w teatrze”). 15 listopada kończy swą działalność Teatr Polski w Krakowie. Zaczynają się aresztowania, ich ofiarą padają Arnolf Szyfman, Leon Schiller i Stefan Jaracz.

Życie literackie konstytuuje się we Lwowie i Wilnie, gdzie zaczynają się ukazywać: Kurier Wileński Józefa Święcickiego i Gazeta Codzienna Józefa Mackiewicza. Pojawiają się akty serwilistyczne i krytyka polskiego wrześniowego czynu wojennego, np. w wierszach Adama Ważyka czy Elżbiety Szemplińskiej.

W audycji zostały wykorzystane fragmenty wspomnień i dzienników, m.in. Zofii Nałkowskiej, Karola Irzykowskiego, generała Władysława Andersa i Arnolda Szyfmana.

Rok 1939. Historia i literatura to cykl audycji zrealizowanych przez Polskie Radio, w których o wydarzeniach politycznych w 1939 roku opowiada profesor Rafał Habielski, o życiu teatralnym krytyk Tomasz Mościcki, a o tym, co działo się w środowisku literackim mówi profesor Piotr Śliwiński. Ich wypowiedzi przeplatają się z fragmentami kalendarium pochodzącego z Almanachu 1939 wydanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.