Listy poety Cypriana Kamila Norwida (1821-1883) w interpretacji Ryszarda Nawrockiego: - do Cezarego Platera, Bruksela, 23 stycznia 1847 roku [0.44-3.18] wyjeżdżam do Rzymu…jak ja to utrzymuję, Norwid;  - do Władysława Bentkowskiego, Paryż, 26 września 1850 roku [3.18-5.50] kochany, szlachetny Władysławie…jest przeciwlogicznym, Cyprian Kamil Norwid; - do Jadwigi Łuszczewskiej, Paryż, 19 lipca 1856 roku [5.50-7.32] do Deotymy…młodego brata zrobił, Cyprian Kamil Norwid;  - do Marii Trębickiej, Paryż, sierpień 1856 rok [7.32-10.34] pani jesteś tak dobra…to tak trudno, Norwid; - do Marii Trębickiej, Paryż, 15 września 1856 rok [10.34-15.30] jeżeli znajdę co mi Teofil pisze…teraz mi jest ważną realnie, Cyprian Norwid; - do Ludwika Nabielaka, Montpellier, 7 września 1858 rok [15.30-17.56] szanowny i kochany panie Ludwiku…z poważaniem braterskim, Cyprian Norwid; - do Mariana Sokołowskiego, Paryż, 6 lutego 1864 toku [17.56-21.20] chcesz wiedzieć co będzie…bądźcie zdrowi, Cyprian Norwid; - do Józefa Ignacego Kraszewskiego, Paryż, 15 maja 1866 rok [21.20-23.09] myślę, że szanowny panie Józefie…dotknąć palcem, Cyprian Norwid; - do Henryka Merzbacha, Paryż, 25 czerwca 1866 roku [23.09-25.20] wstęp do Vademecum…uściśnienia ręki, Cyprian Norwid; - do Bronisława Zaleskiego, Paryż, listopad 1867 rok [25.20-26.22] jak wyjdzie z druku…siekanką i mazurkiem, Cyprian Norwid; - do Bronisława Zaleskiego, Paryż, 15 maja 1876 rok [26.22-27.26] poezja, która zapomina…warunkiem piękna, Cyprian Norwid.

Audycja Polskiego Radia z 1983 roku. Autor tekstu Cyprian Kamil Norwid, realizator Wojciech Truszczyński, uczestnik Ryszard Nawrocki - aktor, współtwórca Stanisława Juchimiuk.