Rozmowa z Heleną Zaworską, historykiem literatury:
- fragmenty listów Krasińskiego do Delfiny jako powieść epistolograficzna
- zarządzanie Krasińskiego folwarkami
- bieda, z którą stykał się Krasiński podczas swej podróży
- poczucie odpowiedzialność Krasińskiego za wady ustrojowe Polski i Litwy.
Audycja z 09.05.1996 roku.