Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera:
1. 31 semtembra 1843, Knyszyn
2. 3 octobra 1843, Knyszyn.
Audycja z 09.05.1996 roku.