Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera:
1. 1844, 16 novembra, Warszawa,
2. Knyszyn, 6 octobra 1845,
3. 9 octobra w wieczór,
4. Kamienica pod Brześciem Litewskim, 1845, 14 octobra.
Audycja z maja 1996 roku.