Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera:
1. Dunajowce 1845, 18 octobra,
2. Octobra 25 w wieczór 1845, Kamienica pod Brześciem,

Audycja z 12.05.1996 roku.