Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. W czwartej części audycji chorą na serce poetkę Halinę Poświatowską wspomina Ludmiła Marjańska, poetka i tłumaczka podobnie jak ona pochodząca z Częstochowy. Jan Adamski, aktor i pisarz, ostatnia miłość poetki, mówi o Halinie, jaką zapamiętał – wesołej, młodzieńczej, delikatnej i kruchej, garnącej się do ludzi i przez wszystkich kochanej. W programie pojawią się też wspomnienia innych osób, takich jak Ewa Otwinowska, lokatorka Domu Literata w Krakowie, żona Stefana Otwinowskiego, czy prozaik i scenarzysta Ryszard Kłyś. Zawarty jest fragment listu Haliny Poświatowskiej do Jana Adamskiego, pisany w Paryżu 15 października 1966 roku, rok przed śmiercią. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.